เส้นโยนโทษในกีฬาบาสเกตบอล

เส้นโยนโทษ (Free-throw lines) หรือก็คือเส้นสำหรับโยนลูกโทษจะกำหนดให้อยู่ในพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที (Restricted areas) รวมไปถึงเขตโยนโทษ (Free-throw lanes) จะเป็นเส้นที่เขียนขนานไปกับเส้นหลังแต่ละด้านของสนาม และอยู่ห่างจากขอบในของเส้นหลังประมาณ 5.80 เมตร มีความยาวเท่ากับ 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษที่กำหนดจะต้องเป็นแนวเดียวกับจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้ง 2 เส้น Continue reading เส้นโยนโทษในกีฬาบาสเกตบอล

สัญญาณเสียงที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล

สัญญาณเสียง (Signals) สำหรับใช้ในกีฬาบาสเกตบอลนั้นกำหนดให้มีทั้งหมดอย่างน้อย 2 ชุด และต้องมีเสียงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เสียงต้องมีความดังพอที่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันสามารถได้ยินอย่างชัดเจน โดยจะกำหนดให้มีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ Continue reading สัญญาณเสียงที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล