เส้นโยนโทษในกีฬาบาสเกตบอล

เส้นโยนโทษ (Free-throw lines) หรือก็คือเส้นสำหรับโยนลูกโทษจะกำหนดให้อยู่ในพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที (Restricted areas) รวมไปถึงเขตโยนโทษ (Free-throw lanes) จะเป็นเส้นที่เขียนขนานไปกับเส้นหลังแต่ละด้านของสนาม และอยู่ห่างจากขอบในของเส้นหลังประมาณ 5.80 เมตร มีความยาวเท่ากับ 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษที่กำหนดจะต้องเป็นแนวเดียวกับจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้ง 2 เส้นนอกจากนี้พื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที ต้องเป็นพื้นที่ภายในสนามแทงบอลที่กำหนดโดยเส้นหลัง เส้นโยนโทษกับเส้นเริ่มต้นจากเส้นหลังกำหนดให้ห่างกันที่ 3 เมตร จากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังและเส้นบริเวณขอบนอกของเส้นโยนโทษ

โดยเส้นจะแยกออกมาจากเส้นหลัง และเป็นส่วนหนึ่งของในพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที ซึ่งภายในเขตของพื้นที่นี่อาจจะทาสีไว้ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับสีที่ทาวงกลมกลางสนาม และเขตโยนโทษจะเป็นพื้นที่ต่อมาจากเขตกำหนด 3 นาที โดยทำเป็นลักษณะเส้นครึ่งวงกลมมีรัศมี 1.80 เมตร โดยให้ใช้จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษเป็นจุดศูนย์กลางแทงบอลออนไลน์ และช่องที่ให้นักกีฬายืนระหว่างการโยนโทษต้องทำเป็นจุดหรือลักษณะกำหนดไว้

ภายในสนามอาจจะมีเส้นที่ถูกกำหนดไว้อยู่หลายเส้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักกีฬาควรทำความเข้าใจเส้นต่างๆ เพราะถ้าทำผิดหรือในการโยนโทษเท้าเผลอไปเหยียบเส้นบางเส้นก็อาจจะทำให้มีการฟาล์วเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นนอกจากการฝึกซ้อมศึกษารายละเอียดของกฎกติกาแทงบอลต่างๆ แล้วก็อย่าลืมศึกษาเกี่ยวกับเส้นต่างๆ ภายในสนามกันด้วย